1. rész: Tagság papíron vagy elköteleződés: mit jelent egy gyülekezethez tartozni? Papíron nyilvántartott tagságot vagy komoly elköteleződést egy közösség és annak tagjai felé?
  2. rész: Vannak vezetőim: az elköteleződés egyik iránya a tagoktól a vezetők felé mutat. A biblia arra tanít, hogy rendeljük alá magunkat egy gyülekzet vezetőségének, és tegyük örömtelivé munkájukat. Támogassuk őket.
  3. rész: Felelőséggel tartozunk értetek: az elköteleződés második iránya a vezetőktől a tagok felé mutat: egy jó vezetőség szolgálatkész módon, alázattal és fáradságos munkával, törődéssel vezeti a gyülekezetet. Felelősségük egyenesen Istentől van, így neki adnak számot.
  4. rész: Elválaszthatatlanok vagyunk: az elköteleződés harmadik iránya tagok egymás irányába mutat: egy keresztény közösség, ami az Úrnak engedelmeskedik, szeretettel és törődéssel vannak egymás iránt. A tagok gondoskodnak egymásról, imádkoznak egymásért, intik, bátorítják egymást.
Scroll to Top