Történetünk

Közösségünk a `90-es évek elején alakult meg. Először – mint legtöbb kis gyülekezet – házaknál tartottuk istentiszteleteinket, majd 1998-ban hivatalosan is megszületett a „Tóalmási Bibliai Közösség”. Saját épületünk nem volt, így sokáig a művelődési ház, majd az Andrássy-kastély nyújtott otthont gyülekezetünknek. 2011-ben választottuk meg első lelkipásztorunkat, Varga Istvánt. 2015-ben csatlakoztunk a Magyarországi Baptista Egyházhoz, így ma már mint baptista gyülekezet szolgáljuk Tóalmást és környékét. Közösségünkbe Tóalmásról, Sülysápról, Zsámbokról és Szentmártonkátáról járnak rendszeresen.
2023-ban kezdtük meg a saját közösségi házunk építésének a folyamatát. Még hosszú út áll előttünk, kérünk imádkozz értünk.

Hitvallásunk

  1. Hisszük, hogy az ó- és újszövetségi Szentírás Isten szó szerint ihletett Igéje, eredeti szövegben tévedéstől mentes, a hit és az élet kérdéseiben a legfelsőbb és végső hatalom.
  2. Hiszünk egy Istenben, a világ Teremtőjében és Fenntartójában, Aki öröktől fogva három személyben létezik: Atya, Fiú és Szentlélek.
  3. Hiszünk Jézus Krisztus istenségében, szűztől való születésében, bűntelen életében, bűneinkért vállalt váltsághalálában, engesztelésül kiontott vérében, testi feltámadásában, Isten jobbjára emeltetésében, és az ő személyes, közeli és millenneum előtti visszajövetelében.
  4. Hisszük, hogy minden ember vétkezett, ezért Isten előtt bűnös és az ő ítélete alatt áll.
  5. Hisszük, hogy mindaz, aki hittel elfogadja Jézus Krisztust, újjászületik a Szentlélektől, Isten gyermekévé lesz és örökre üdvözül. A Szentlélek ott lakik minden hívő életében, hogy megvilágosítsa, vezesse és erejével felhatalmazza az életre, bizonyságtételre és a szolgálatra.
  6. Hiszünk az Egyetemes Gyülekezetben, amely Krisztus Teste, a hívők összességéből áll Pünkösdtől kezdődően az elragadtatásig, és a helyi gyülekezetben, amely bemerített hívőknek autonóm gyülekezete, akik az újszövetségi levelekben leírt tisztségviselők vezetésével együtt hajtják végre Krisztus parancsolatait.
  7. Hisszük, hogy Isten lelki ajándékokat ad minden hívőnek a Krisztus testének építésére. Azonban azt is valljuk, hogy a Lélek néhány ajándéka, úgymint nyelveken való szólás és gyógyítás, nyilvánvalóan az első gyülekezetek gyakorlatára korlátozódott. Hisszük, hogy Isten válaszol választott népének imádságára és az ő terveinek megfelelően gondoskodik szükségleteiről.
  8. Hisszük az igazak és bűnösök testi feltámadását, a megváltottak örök üdvösségét a dicsőségben és az elveszettek örök, tudatos büntetését a pokolban.
  9. Hisszük, hogy minden hívő olyan életre hivatott, mely mentes minden bűnös világi gyakorlattól és szövetségtől.
Scroll to Top