Jakab 3.13-4.3 – Cselekvő hit: …

 1. rész
  13 Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek?1 Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz!
  14 Ha pedig keserű irigység és viszálykodás2 van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben.
  15 Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi.
  16 Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található.
  17 A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.
  18 Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek.
 2. rész
  1 Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?
  2 Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek.
  3 Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni.

__________________________________________

 1. Ismerős? Lásd Jakab 1.5, azért fontos ez a kérdés, mert ahogyan ez volt a megoldás a próbákban (1. rész), úgy most is ez lesz a meegoldás.
 2. keserű irigység és viszálykodás – ez egy kulcsfontosságú kifejezéspár lesz vasárnap
 3. 17-18 vers: a felülről jövő bölcsesség – ez a megoldás akár minden problémára a levélben, de mindenképpen ebben a szakaszban
 4. 4.1-3 versek: Jakab nem fogja vissza magát – ma ha így beszélünk egymással, akkor „nem vagyunk elég megértőek”
Scroll to Top