Jakab 2.14-26 – A cselekvő hit: Beszédünkkel a bűn ellen

Beszédünkkel a bűn ellen
1 Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk.
2 Mert sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét.
3 Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk.
4 Íme, a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja.

5 Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat:
6 a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől.
7 Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető: meg is szelídíti az ember;
8 a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel.
9 Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket:
10 ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie.
11 Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet?
12 Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót, és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet!

Hat kép – hat párhuzam

  1. Lovak és hajók: egy dolog az egészre hatással van. A beszédünkben óriási lehetőség.
  2. Parányi tűz: kis dolog, nagy pusztítás. Ne becsüljük alá a veszélyeit sem.
  3. Mindenfajta állat: ez az egy ellentétes párhuzam. A nyelv természete, hogy nem szelídíthető. A bűn hatalma.
  4. Forrás és fügefa: ha hitben járunk, hitbeli gyümölcsöt teremjünk.
Scroll to Top